Triduum Paschalne 2022


JAK BARDZO TRZEBA KOCHAĆ ŻYCIE, ŻEBY Z MIŁOŚCI DO ŻYCIA UMRZEĆ I ŻYĆ?

💖 Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. W ten niezwykły dzień życzymy Wam, aby Zmartwychwstały Jezus przyniósł Wam pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się dla Was źródłem wzmacniania ducha! Błogosławieństwa Bożego i radości ze zmartwychwstania!

Kapłani pracujący w parafii bardzo dziękują za życzenia przekazane w Wielki Czwartek, w szczególności Żywej Róży i nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. za mszę św. 😇

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za Triduum Paschalne; Służbie Liturgicznej; Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św.; Chórowi i diakonii muzycznej; Lektorom i Psałterzystom; Druhom Strażakom; orkiestrze parafialno-gminnej, Panu Organiście i Kościelnemu; Asyście i wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Wielkiego Tygodnia😇