Wielka Sobota


Sobotnią liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.Na początku został pobłogosławiony ogień, który wprowadził nas w liturgię światła. Po niej nastąpiła liturgia słowa, następnie chrzcielna i Eucharystia. Ogłosiliśmy światu Zmartwychwstanie Jezusa.Następnie uroczysta procesja, a po niej radosna Msza Święta.Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam na drogach naszego pielgrzymowania.Niech będzie naszą radością w trudach każdego dnia. Niech rozświetla swoją światłością każdy mrok jaki nas dotyka.Niech nas strzeże i prowadzi do zmartwychwstania z Nim w wieczności.