Wielki Piątek


Czym jest krzyż? To miara nieskończonej miłości Boga. Jezus z krzyża woła: „Pragnę”. Pragnę cię obdarzyć moją miłością. Dla ciebie pozwoliłem się ukrzyżować.Usłysz to wołanie i przyjmij Jego miłość.