2 urodziny DDP Urszulewo


Msza święta o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie z racji 2. rocznicy działalności