Sakramenty


Chrzest

W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy w niedziele na Mszy św. o godz. 11:30.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekun prawny w tygodniu przed planowaną datą chrztu.

potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • dane chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania i wiek)

Rodzice chrzestni:

 • muszą być osobami wierzącymi i praktykującymi
 • po przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • osoby spoza parafii powinny okazać się stosownym zaświadczeniem od swojego ks.proboszcza
 • rodzice dziecka i rodzice chrzestni powinni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty.

Spowiedź

pół godziny przed Mszą św. 


I komunia św


Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu (aktualna)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • ostatnie świadectwo z nauki religii
 • zaświadczenia z USC
 • dowody osobiste

Sakrament chorych

 • kapłan z Komunią św odwiedza chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • Nadzwyczajny szafarz Eucharystii odwiedza chorych z komunią św. W każdą niedzielę
 • sakrament chorych udzielamy jest podczas rekolekcji adwentowych, wielkopostnych, Parafialnego Dnia Chorego oraz na każde życzenie