„Błogosławieństwo dzieci”⛪w każdą niedzielę o godz. 11.30


W Ewangelii według św. Mateusza ukazana jest scena jak przyniesiono do Jezusa dzieci, aby On położył na nie ręce i pomodlił się. Gdy uczniowie stanowczo sprzeciwiali się, Jezus powiedział: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19, 14). I kładł na nie ręce.

Naśladując Jezusa, gorąco zachęcam rodziców, by wprowadzali w domach zwyczaj błogosławienia swoich dzieci. Podkreślamy wówczas, że Bóg ze swoją mocą jest wszędzie obecny, że możemy doświadczać Jego miłości i opieki. Błogosławieństwo łączy w sobie gest ze słowem. Gestem jest znak krzyża, uczyniony na czole, za gest uważa się także położenie ręki na głowie lub ramieniu dziecka.
Błogosławieństwo może być wypowiedziane lub przekazane w myślach. W modlitwie o Boże błogosławieństwo przekazujemy dziecku życzliwość, odwagę i siłę.


„Błogosławieństwo dzieci”