Jubileusz 20-lecia ks.Proboszcza w parafii


3 grudnia odbyła się uroczysta Msza św., podczas której jubileusz 20-lecia objęcia parafii obchodził ks. Proboszcz Dariusz Fabisiak

Księże Proboszczu!

Dziękujemy za wszelkie dobra, które dzięki Twojej służbie stało się naszym udziałem, za sprawowane Msze Św., głoszone Słowo Boże, sakrament pokuty i pojednania oraz za Twój uśmiech, który Cię nigdy nie opuszcza. Życzymy Tobie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz z potrzebującymi.

Szczęść Boże na dziś, jutro i każdy każdy dzień.