Kolędnicy Misyjni


Kolędnicy Misyjni to mali i więksi misjonarze, którzy idąc od domu do domu, od rodziny do rodziny, przypominają wszystkim, że narodził się Chrystus. Wraz z tym przesłaniem niosą radość i pokój Bożego Narodzenia.
Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na pomoc dzieciom w różnych częściach świata.
W tym roku pomagamy dzieciom i wspieramy misje w Kolumbii.
Dziękujemy dzieciom, młodzieży za zaangażowanie i wielkie serce, rodzicom za pomoc, a także wszystkim rodzinom, które zaprosiły i przyjęły kolędników