Konkurs „Różańcowy” rozstrzygnięty


Konkurs dotyczył obecności dzieci na modlitwie różańcowej w miesiącu październiku.
Na konkurs wpłynęło 30 prac, w tym 13 ze 100% frekwencją.
Uczestnicy konkursu otrzymali upominki i książki.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!