Pielgrzymka do Skępego


7 września gościliśmy pątników z Włocławka, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Skępem na uroczystości odpustowe.