Pielgrzymka na Jasną Górę


12-13 kwietnia parafianie i członkowie Wspólnoty „Bartymeusz” uczestniczyli w „Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę” – dziękczynienie za nawiedzenie Matki Bożej