Pielgrzymka Parafialnego Klubu Seniora


Seniorzy wraz z ks. Proboszczem wybrali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej oraz do Sanktuarium św. Józefa patrona diecezji w Sieradzu