Poświęcenie Krzyża w Uniechowie


W czwartek, 15 września odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego
krzyża przydrożnego w Uniechowie.
O godz. 18:00 sprawowana była przy
krzyżu msza św. w intencji mieszkańców tej miejscowości.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli i zrealizowali to piękne dzieło troski o
religijne i kulturowe dziedzictwo lokalnej społeczności.