Poświęcenie opłatka


Opłatek to znak miłości, dobra i pokoju. Będziemy się nimi dzielić podczas Wieczerzy Wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie za przykładem naszych przodków. Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Przyjęcie poświęconego opłatka jest wyrazem naszej wspólnoty z parafią.

W ostatnią niedzielę zostały poświęcone opłatki, które są roznoszone przez Pana organistę.

Przyjmijmy p. Tomasza z otwartymi sercami w naszej wspólnocie parafialnej, a św. Cecylia – Patronka chórów kościelnych i organistów niech wyprasza mu potrzebne łaski do pełnienia posługi organisty.