Pożegnanie p. Jadwigi – katechetki


Po 30 latach pracy p. Jadwiga Gołębiewska przeszła na emeryturę.
Dziękuję jej, za zaangażowanie, poświęcony czas i dotarcie do serc młodych ludzi.
Niech dobry Bóg obdarza zdrowiem i wszelkimi łaskami.