Stalowy Anioł


„Stalowy Anioł” nagroda Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
dla „Wspólnoty Bartymeusz”
Fot. Mikołaj Kuras