Światowy Dzień Chorego


„Choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie” – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego.

Pamiętając o wszystkich chorych i cierpiących,
12 lutego w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Ś𝕨𝕚𝕒𝕥𝕠𝕨𝕪 𝔻𝕫𝕚𝕖ń ℂ𝕙𝕠𝕣𝕖𝕘𝕠 podczas każdej mszy świętej udzielany był Sakrament Namaszczenia Chorych, który przyjęło ok 300 osób.
Namaszczenie udziela łaski umocnienia, pokoju i odwagi w znoszeniu choroby. Przypomina także o godności chorującego i wzywa do jednoczenia swojego cierpienia z cierpieniem Chrystusa.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy swoje cierpienia ofiarują za Kościół. Mężne znoszenie przeciwności staje się wówczas piękną modlitwą i świadectwem miłości do Jezusa.