Wizytacja kanoniczna parafii


We wtorek, 23 kwietnia, w uroczystość św. Wojciecha, gościliśmy w naszej parafii biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, który przeprowadzał wizytację kanoniczną. Ks. biskup po spotkaniu z kapłanami parafii nawiedził kościół filialny w Witoszynie, a następnie udał się na cmentarz parafialny, gdzie poprowadził modlitwę za zmarłych. O godz. 18:00 przewodniczył Eucharystii, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania. Po odśpiewaniu modlitw za biskupa i do patrona parafii, św. Józefa, ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie z życia i działalności parafii. Następnie przedstawiciele rodziców powitali i poprosili biskupa o udzielenie bierzmowania ich dzieciom. W homilii ks. biskup przypomniał znaczenie sakramentu bierzmowania i Ducha Świętego, którego w tym sakramencie otrzymają kandydaci, a także wskazał na przykład św. Wojciecha, który z mocą Bożą szedł głosić ewangelię i był wzorem wiernego pasterza. Na zakończenie liturgii młodzież podziękowała ks. biskupowi za posługę. Po mszy św. odbyło się spotkanie pasterza diecezji z grupami działającymi w naszej parafii, których przedstawiciele zapoznali z charakterem ich posługiwania, owocami pracy oraz celami, które im przyświecają. Podsumowując, ks. biskup podziękował wszystkich za zaangażowanie w życie duszpasterskie parafii, za dzielenie się swoimi talentami i charyzmatami.