WSZYSTKICH Świętych-DZIEŃ ZADUSZNY – ODPUSTY ZA ZMARŁYCH


Dar odpustu
Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)

Od dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.

Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.